Verkstadsindustrin

Verkstadsindustrin är en del av tillverkningsindustrin vars främsta syfte är att förädla råvaror, till exempel metall, trä och plast. Inom verkstadsindustrin frodas den största delen av svenskt näringsliv och Sverige har blivit en viktig exportör på världsmarknaden. Sverige har ett högt produktionsvärde och försätter många i arbete, och totalt sysselsätter verkstadsindustrin cirka 290 000 personer. Tillverkningen av personbilar och lastbilar utgör den mest omfattande delen av näringen.

 

Vad gäller metallvaruindustrin i Sverige så består den av ett mindre antal stora företag med huvudsaklig verksamhet inom Sverige. Den största delen av tillverkningen är avsedd för bygg- och processindustrin. Dessutom produceras i hög grad verktyg och andra underleverantörsprodukter.

 

En annan förgrening av verkstadsindustrin är den mekaniska industrin vari traditionell metallhantering ingår eller då en innovatör utvecklat ett ortbaserat patent. Inom den mekaniska industrin finns ytterligare två förgreningar- metallmanufaktur och maskinindustri. Verkstadsindustrins övriga områden brukar delas in i transportmedelsindustri, instrumenttillverkning och elektrisk/elektronisk industri. Inom transportmedelsindustrin kan nämnas Volvo och Scania som verksamma aktörer.
Och inom instrumentindustrin är exempelvis Saab och Autoliv Industries väletablerade företag. Inom elektronikindustrin är två av de främsta aktörerna Ericsson och ABB.

 

Transportmedelsindustrin i Sverige omsätter årligen ca 184 miljarder kr, och utgörs av ungefär 79100 anställda. Minst omsättning har instrumentindustrin med en omsättning på ca 65 miljarder kr om året. Den totala omsättningen för hela verkstadsindustrin med dess förgreningar är närmare 800 miljarder kr.

 

Det ställs höga krav på verkstadsindustrin mycket tack vare globaliseringen. Leverantörskedjorna är vidsträckta och det är mycket som måste fungera i de olika leden.