Råvaruindustri

Råvaruindustrins uppgift är att utvinna varor ur naturen utan att vidare förädla dem. Dessa får benämningen råvaror, och dit räknas bland annat skog och malm. När råvaruindustrins uppgift är avklarad levereras råvarorna i många fall till tillverkningsindustrin. Det är en stor efterfrågan på råvaror eftersom dessa utgör fundamentala beståndsdelar i mycket av tillverkningen. Unikt för råvaruindustrin är att varan finns i det egna landet vilket betyder att produktionen inte kan flyttas utomlands.

 

Men råvarorna behöver inte alltid förädlas i tillverkningsindustrin. Världen över investeras det i råvaror i form av exempelvis olja, guld och metaller. Råvarupriserna korrelerar med inflationen vilket innebär att när inflationen ökar så ökar också priserna på råvarorna. Givetvis gynnas både råvaruindustrin och dess underleverantörer under sådana omständigheter. Generellt så är globaliseringen kanske det bästa som hänt råvaruindustri. Till exempel är Sverige en viktig aktör och producent av varor som efterfrågas internationellt.

 

I dagsläget så hänger priserna och efterfrågan av råvaror tätt samman med Kinas ekonomiska utveckling. Mer konkret så beror det på att Kina de senaste åren har fått en ökad välfärd och allt fler kineser har anammat det västerländska konsumtionsmönstret. Det innebär att råvaruindustrin gynnas av Kinas fortsatta tillväxt. Till exempel finns det ett samband mellan Kinas efterfrågan och koppar- och metallpriserna eftersom dessa råvaror krävs för att utöka landets infrastruktur.