Industri

Den industriella revolutionen förändrade den teknologiska utvecklingen radikalt. Revolutionen tog fart i Storbritannien i mitten av 1700-talet och framstegen bestod av den omfattande tillverkningen av ångmaskiner och järnvägar. Den historiska utvecklingen har medfört olika förgreningar inom industrin och i dagsläget blomstrar exempelvis verkstadsindustrin, den övriga tillverkningsindustrin och livsmedelsindustrin.

 

Vad som kännetecknar verkstadsindustrin är att färdiga produkter framställs genom att råvaror som exempelvis, trä, metall och plast förädlas. Tillverkningsindustrin är en övergripande kategori vari verkstadsindustrin ingår, men inom ramen ingår exempelvis även textilindustrin och processindustrin som är en form av automatiserad tillverkningsindustri. Tack vare de teknologiska vinningarna har även livsmedelsindustrin fått sig ett lyft, vilken är en industri som har ett nära samband med jordbruket.

 

Senast